Badania naukowe nad właściwościami i zastosowaniem substancji zwanych parafarmaceutykami, suplementami, czy też probiotykami zaczęły się stosunkowo niedawno, bo dopiero pod koniec XX wieku. Wtedy to zaczęła przygasać euforia związana z wynalezieniem leków syntetycznych,  a na jej miejsce pojawiło się zniechęcenie związane z licznymi skutkami ubocznymi przyjmowania tych preparatów. Nastąpił powrót do produkcji leków na bazie surowców naturalnych.

Jeśli chodzi o badanie propolisu, to Polska może się pochwalić ogromnymi osiągnięciami w dziedzinie badań naukowych nad apiterapeutykami.

Niewątpliwa w tym zasługa prof. dr hab. Artura Stojko, kierownika Katedry i Zakładu Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Prof. A. Stojko już przed 40 laty dostrzegł ogromny potencjał produktów pszczelich przy leczeniu różnych schorzeń. Prowadząc prace naukowe, badał ich własności farmakologiczne, wystandaryzował je i wypracował nowe metody wykorzystywania ekstraktów, m.in. propolisu.

Poniżej, dla spragnionych wiedzy na temat postępów w badaniach, garść przydatnych linków: